Επικοινωνία : (+30) 2410 555 555
Γλώσσα :
nanis security

Επικοινωνείστε μαζί μας
για να ζητήσετε την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει

2410-555555
6948-068740

ή στείλτε μας email στο

Αρμόδιος θα επικοινωνήσει
άμεσα μαζί σας

Πιστοποιήσεις

Υπηρεσίες ασφάλειας και προστασίας για Βιομηχανίες & Κατασκευαστικές Εταιρίες - Κοινοπραξίες

NaniSecurity
  • Οποιαδήποτε εταιρεία η οποία διατηρεί κατάστημα με προϊόντα προς πώληση, ή ακόμη και γραφείο, η οποία κρίνει ότι θέλει να διαφυλάξει αρχεία της, το ταμείο της, κ.α.
  • Βιοτεχνίες παραγωγής, που λόγω της ιδιομορφίας της παραγωγής της, της είναι απαραίτητη, πέραν της φύλαξης των περιουσιακών της στοιχείων, και η αποφυγή πυρκαγιάς στον χώρο παραγωγής ή αποθήκης της, λόγω ανάφλεξης εύφλεκτων υλικών.
  • Βιομηχανίες με εγκαταστάσεις, εκατομμυρίων, πολυπληθές εργατικό προσωπικό, μηχανήματα αξίας, γραφεία διεύθυνσης, όρχους οχημάτων της, αποτελούν μεμπτά σημεία προς πραστασία και φύλαξη
nanis security sidebar logo

Κατάστρωση σχεδίου φύλαξης

Επιτόπια λεπτομερής αυτοψία της εκάστοτε εγκατάστασης, με την σημείωση των αδύνατων σημείων της καθεμίας, την κάλυψη αυτών με την εγκατάσταση του κατάλληλου συστήματος συναγερμού, επισταμένης περιπολίας κατά την διάρκεια των νυχτερινών ωρών, καθώς και στατικής φύλαξης επί 24ώρου βάσεως, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Η επιλογή του κατάλληλου προσωπικού

Κάθε αποστολή φύλαξης έχει, όπως είναι φυσικό, τις ιδιαιτερότητές της. Έτσι και η φύλαξη της κάθε εταιρείας αναλόγως και με το αντικείμενο εργασίας της – το οποίο πρέπει να αποτελέσει μέρος της εκπαίδευσης του προσωπικού που θα επιλεχθεί για αυτή, ώστε να γίνει πλήρως κατανοητό αυτό – είναι ξεχωριστή.