Επικοινωνία : (+30) 2410 555 555
Γλώσσα :

Προφίλ εταιρίας NaniSecurity Εταιρία

Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
Σεβασμός στον πελάτη
0%
Εξειδίκευση
0%
Συνεχής βελτίωση
0%
Επιλογή κατάλληλου προσωπικού
0%
Διαρκής εκπαίδευσή του
0%
Ακεραιότητα
0%

9 χρόνια εμπειρίας

100% Ικανοποίηση

24/7 Ασφάλεια

650 Πελάτες
60 Εξειδικευμένοι φύλακες
200 Ενεργείς συμβάσεις
9 Χρόνια Εμπειρίας