Χρηματοπιστωτικά – Τραπεζικά ιδρύματα

Nanis Security - Χρηματοπιστωτικά – Τραπεζικά ιδρύματαΠεριγραφή

Σε μια εποχή με τόσο δύσκολη οικονομική συγκυρία, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, βρίσκονται υπό τεράστια πίεση, τόσο για την μείωση του κόστους τους, όσο και για την αποδοτικότητά τους.

Η Nanis Security με τις υπηρεσίες της, το εκπαιδευμένο προσωπικό της, την τεχνογνωσία της, τα "έξυπνα" συστήματα συναγερμού, μπορεί να λάβει τον ρόλο ενός έμπιστου συνεργάτη, με θεμελιώδεις αξίες, ο οποίος είναι σε θέση να φέρει εις πέρας το δύσκολο έργο προστασίας και ασφάλειας ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, με ότι αυτό περιλαμβάνει. Η διαχείριση και η μεταφορά μετρητών, η ασφάλεια των γραφείων, καθώς και του προσωπικού που τα επανδρώνουν, των ευρύτερων εγκαταστάσεών του, του πελατειακού κοινού κατά την συναλλαγή του και τόσα άλλα, αποτελούν βασικό μέλημα μιας χρηματοπιστωτικής εταιρείας.

Εξετάζοντας επομένως την πρόκληση, όχι μόνο διαχείρισης της ασφάλειας και προστασίας ενός τέτοιου πελάτη μας, αλλά και την διαχείριση του συναλλακτικού κύκλου των μετρητών, μπορούμε να βοηθήσουμε τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να διαχειρισθούν καλύτερα, τα μετρητά τους, προστατεύοντας την μεταφορά αυτών, των περιουσιακών τους γενικότερα στοιχείων, και δίνοντας τους μια ευκαιρία να δείξουν τον καλύτερό τους εαυτό προς τους πελάτες τους.

Nanis Security - Χρηματοπιστωτικά – Τραπεζικά ιδρύματαΚατάστρωση σχεδίου φύλαξης

Μερικά από τα άκρως απαραίτητα μέτρα που λαμβάνονται κατά την αποστολή φύλαξης ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος – τράπεζας, είναι τα ακόλουθα:

  • Εγκατάσταση κατάλληλων "έξυπνων" συστημάτων συναγερμού, καθώς και τοποθέτησης καμερών παρακολούθησης – κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης - σε καίρια σημεία του χώρου. Το σύστημα είναι συνδεδεμένο επί 24ώρου βάσεως με το Κέντρο Λήψης Σημάτων μας, όπως και το πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, σε περίπτωση που χρειασθεί η επέμβασή του.
  • Στατική φύλαξη, ενεργή, κατά την διάρκεια ωρών λειτουργίας της τράπεζας
  • Κατάλληλα εξοπλισμένα οχήματα για την ασφαλή μεταφορά των μετρητών από και προς το εκάστοτε κατάστημα
  • Άρτια και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, σε οποιαδήποτε θέση και αν αυτό λάβει, κατά την αποστολή μιας τέτοιας φύλαξης
  • Συχνές περιπολίες κατά την διάρκεια των κρίσιμων ωρών λειτουργίας του
  • Άμεση επέμβαση σε οποιαδήποτε στιγμή και αν αυτή χρειασθεί