Βιομηχανίες & Κατασκευαστικές Εταιρίες - Κοινοπραξίες

Nanis Security - Βιομηχανίες, Κατασκευαστικές Εταιρίες, ΚοινοπραξίεςΗ Nanis Security παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας και προστασίας για:

  • Οποιαδήποτε εταιρεία η οποία διατηρεί κατάστημα με προϊόντα προς πώληση, ή ακόμη και γραφείο, η οποία κρίνει ότι θέλει να διαφυλάξει αρχεία της, το ταμείο της, κ.α.
  • Βιοτεχνίες παραγωγής, που λόγω της ιδιομορφίας της παραγωγής της, της είναι απαραίτητη, πέραν της φύλαξης των περιουσιακών της στοιχείων, και η αποφυγή πυρκαγιάς στον χώρο παραγωγής ή αποθήκης της, λόγω ανάφλεξης εύφλεκτων υλικών.
  • Βιομηχανίες με εγκαταστάσεις, εκατομμυρίων, πολυπληθές εργατικό προσωπικό, μηχανήματα αξίας, γραφεία διεύθυνσης, όρχους οχημάτων της, αποτελούν μεμπτά σημεία προς πραστασία και φύλαξη

Κατάστρωση σχεδίου φύλαξης

Επιτόπια λεπτομερής αυτοψία της εκάστοτε εγκατάστασης, με την σημείωση των αδύνατων σημείων της καθεμίας, την κάλυψη αυτών με την εγκατάσταση του κατάλληλου συστήματος συναγερμού, επισταμένης περιπολίας κατά την διάρκεια των νυχτερινών ωρών, καθώς και στατικής φύλαξης επί 24ώρου βάσεως, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Nanis Security - Βιομηχανίες, Κατασκευαστικές Εταιρίες, Κοινοπραξίες

Η επιλογή του κατάλληλου προσωπικού

Κάθε αποστολή φύλαξης έχει, όπως είναι φυσικό, τις ιδιαιτερότητές της. Έτσι και η φύλαξη της κάθε εταιρείας αναλόγως και με το αντικείμενο εργασίας της – το οποίο πρέπει να αποτελέσει μέρος της εκπαίδευσης του προσωπικού που θα επιλεχθεί για αυτή, ώστε να γίνει πλήρως κατανοητό αυτό – είναι ξεχωριστή.