Προστασία φυσικών προσώπων

Nanis Security - Προστασία φυσικών προσώπων Μία ειδική φύλαξη προσώπου, κρίνεται υψηλού κινδύνου, οπότε και οι απαιτήσεις αυτής, είναι μεγάλες και κρίσιμες, ανά πάσα στιγμή.

H NANISecurity, με ένα αξιόλογο δυναμικό, άριστα εκπαιδευμένο σε θέματα V.I.P. προστασίας, υποστηριζόμενο από υλικοτεχνική υποδομή υψηλών προδιαγραφών, έχει τη δυνατότητα να παρέχει τις πλέον εξειδικευμένες υπηρεσίες στον τομέα της φυσικής προστασίας, των Ελλήνων και αλλοδαπών πελατών της, εξασφαλίζοντας πλήρη μέτρα προστασίας τόσο για το χώρο διαμονής και εργασίας, όσο και κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε μετακίνησης, με χρήση χερσαίων, πλωτών ή εναέριων μέσων.

 

Κατάστρωση σχεδίου φύλαξης

Ο σχηματισμός και η στελέχωση των συνοδευτικών ομάδων προστασίας από τα έμπειρα στελέχη της NANISecurity, διαμορφώνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ιδιαίτερες ανάγκες και επιθυμίες των πελατών της και το σχέδιο ασφαλείας που καταρτίζεται βασίζεται στην ανάλυση του επιπέδου απειλής, καλύπτοντας οποιαδήποτε πεζή ή εποχούμενη κίνηση και αποσκοπεί στην εκμηδένιση κάθε πιθανού κινδύνου.

Nanis Security - Προστασία φυσικών προσώπωνΟι διατιθέμενοι για το αντίστοιχο σχέδιο, πόροι και μέσα, διασφαλίζουν την απόλυτη επιτυχία της κάθε φύλαξης – συνοδείας, με εφεδρικά οπωσδήποτε σχέδια, για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστάσεων.

Προς τούτο, διατίθενται επανδρωμένα αυτοκίνητα και δίκυκλες μηχανές, με έμπειρο και ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, ικανό ν’ανταποκριθεί στις πιο απαιτητικές συνθήκες και κατάλληο για την υλοποίηση σχεδίων συνοδευτικής ασφάλειας, προπομπών δρομολογίων και αντιπαρακολούθησης στόχων.