Νοσοκομειακά ιδρύματα, κρατικά και μη

Nanis Security - Νοσοκομειακά ιδρύματαΠεριγραφή

Παρότι τα νοσοκομεία ανήκουν στην κατηγορία Δημόσιων Φορέων (υπάρχουν και ιδιωτικά), αποτελούν, λόγω της ιδιαίτερης μεταχείρισης που απαιτείται για μια αποστολή φύλαξής τους, μια ξεχωριστή κατηγορία.

Αδιαμφισβήτητα είναι οι πολυπληθέστεροι χώροι, και αυτό, γιατί η υγεία είναι ένα αγαθό που αφορά όλους, χωρίς εξαιρέσεις και διακρίσεις. Το αντικείμενό τους, γνωστό, μα τόσο δύσκολο στην εκτέλεσή του, από όλες τις πλευρές και αν το δει κανείς. Η νοσοκομειακή περίθαλψη, είναι η σημαντικότερη ίσως υπηρεσία, με ότι αυτό περικλείει, που μπορεί και πρέπει να μας προσφέρει το Κράτος.

Εξαιτίας λοιπόν του αντικειμένου του, της πολυάριθμης συγκέντρωσης κοινού εντός – σε χώρους αναμονής αλλά και περίθαλψης – αλλά και εκτός αυτού, αλλά και του "ανοικτού" προς όλους, χαρακτήρα του, το καθιστά ευάλωτο, ποικιλοτρόπως, για τους διάφορους παραβάτες. Δεν πρέπει να λησμονηθεί το γεγονός, ότι τα περιουσιακά στοιχεία τέτοιων εταιρειών είναι αξίας εκατομμυρίων, και πρέπει οπωσδήποτε, να μεριμνηθεί η προστασία αυτών από δολιοφθορές, αλλά και η σωστή λειτουργία μηχανημάτων – εγκαταστάσεων, ώστε να αποφευχθούν τυχόν αστοχίες υλικών, πυρκαγιές, δυσλειτουργίες οι οποίες θα μπορούσαν να προβούν μοιραίες.

Η NaniSecurity είναι σε θέση να συνεργασθεί και με κρατικά, αλλά και με ιδιωτικά νοσοκομεία – κλινικές, ανεξαρτήτου μεγέθους ή απαιτήσεων. Δημιουργεί σχέδια ασφάλειας και προστασίας μοναδικά για κάθε χώρο, και ενισχύει την ασφάλεια αυτών, παρέχοντας στατική φύλαξη, "έξυπνα" συστήματα συναγερμών, πραγματοποιώντας περιπολίες σε τακτά χρονικά διαστήματα και ελέγχοντας όλα αυτά επιπροσθέτως, με αρχιφύλακες βαρδιών.

Nanis Security - Νοσοκομειακά ιδρύματαΚατάστρωση σχεδίου φύλαξης

Χρησιμοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, όσον αφορά συστήματα συναγερμού, και εκπαιδευμένο προσωπικό καταλλήλως, παρέχουμε διαφορετικά "πακέτα" φύλαξης, ανάλογα με τους προϋπολογισμούς που μας θέτονται ως διαθέσιμοι.

Αναπόσπαστο κομμάτι μια τέτοιας αποστολής, είναι ένα σωστά διαμορφωμένο σύστημα διαχείρισης επισκεπτών, το οποίο υποστηρίζεται με τα κατάλληλα τεχνικά μέσα.

Οι ταχέως μεταβαλλόμενες δυναμικές των εγκαταστάσεων νοσοκομειακής περίθαλψης, δημιουργούν προκλήσεις ασφάλειας και προστασίας των περιουσιακών στοιχείων, της ασφάλειας του υπαλληλικού προσωπικού, της ορθής λειτουργίας σημαντικών μηχανημάτων, οι οποίες προκλήσεις απαιτούν επαγγελματισμό, σύγχρονα μέσα, και διαχρονικές αξίες, που πρέπει να διέπουν μια ανάδοχη εταιρεία υπηρεσιών προστασίας και ασφάλειας. Η NaniSecurity είναι εδώ, να ασφαλίσει τον κόσμο σας.