Μεταφορά αγαθών και προσώπων
 
Nanis Security - Μεταφορά αγαθών και προσώπωνΠεριγραφή

Η έγκαιρη και ασφαλής μεταφορά αγαθών και προσώπων, είναι σήμερα πρωταρχικής σημασίας για την oικονομία. Κι' αυτό, γιατί η πίεση για τη γρηγορότερη, μακρύτερη και όσο το δυνατόν φθηνότερη μεταφορά αυτών, είναι σταθερή απαίτηση όλων.

Η NaniSecurity, έχοντας στην διάθεσή της ειδικά οχήματα, που φέρουν στοιχεία επισήμανσης προς τέτοια χρήση, με - αναλόγως των περιστάσεων - εκπαιδευμένο προσωπικό, συνοδεύει εκ μέρους εταιρειών - πελατών της, οχήματα αυτών για την ασφαλέστερη κίνησή τους, σε ενδεχόμενη μεταφορά ογκωδών ή βαρέων αντικειμένων, ή όπου από την εταρεία – πελάτης, κρίνεται απαραίτητη η συνοδεία οχημάτων της.

Εξίσου σημαντική κρίνεται η συνοδεία από εμάς, αθλητικών αποστολών, vip΄s, μουσικών συγκροτημάτων, υψηλά ιστάμενων στελεχών ιδιωτικών επιχειρήσεων, σχολικών εκδρομών, κ.α, για την ασφαλέστερη μετακίνησή τους.

Nanis Security - Μεταφορά αγαθών και προσώπωνΚατάστρωση σχεδίου φύλαξης

Η λεπτομερής μελέτη της διαδρομής που θα ακολουθήσει η αυτοκινούμενη αποστολή προς φύλαξη, η κατάσταση των οχημάτων που θα συμμετάσχουν σε αυτή, οι διαθέσιμες, κατά την διαδρομή, διεξόδους, σε περίπτωση που χρειασθούν, η γνώση της γεωγραφικής θέσης των πλησιέστερων νοσοκομείων, αστυνομικών αρχών, η κατάσταση του χώρου άφιξης της αποστολής την συγκεκριμένη χρονική στιγμή, είναι μερικά από τα κριτήρια, που θα βοηθήσουν στην δημιουργία ενός αποτελεσματικού και ουσιαστικού σχεδίου φύλαξης της αποστολής.