Κατοικίες

Η Nanis Security παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας και προστασίας για:Nanis Security - Κατοικίες

  • Συγκροτήματα πολυτελών κατοικιών, τα οποία συνήθως βρίσκονται στα προάστια μιας πόλης, είναι απαραίτητο να προστατευθούν με τα κατάλληλα συστήματα συναγερμού, αλλά επιπροσθέτως, και με περιπολίες κατά την διάρκεια νυχτερινών ωρών
  • Εξοχικές κατοικίες, των οποίων ο χρόνος χρήσης τους, είναι δυσανάλογος με τον χρόνο απουσίας των ιδιοκτητών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ιδιαίτερα την περίοδο που διανύουμε, όπου οι κίνδυνοι που διατρέχει μία εξοχική κατοικία, είναι πολλαπλοί, ο εξοπλισμός αυτής με σύστημα συναγερμού, κρίνεται πρωταρχικής σημασίας

Κατάστρωση σχεδίου φύλαξης

Σε συνεργασία, τόσο με τους ιδιοκτήτες του κάθε σπιτιού, όσο και με τα συμβούλια Κοινοτήτων, η NaniSecurity μελετάει και υλοποιεί λύσεις στο αυξανόμενο πρόβλημα της ασφάλειας, οι οποίες περιλαμβάνουν:

  • Διάθεση οχημάτων προς περιπολία, με εκπαιδευμένο προσωπικό, εξοπλισμένο με ενδοεταιρικό επικοινωνιακό σύστημα, καρταναγνώστες (check), και ότι άλλο είναι απαραίτητο, αναλόγως με τις ιδιομορφίες της φύλαξης, ώστε να πραγματοποιείται μια ουσιαστική και αποτελεσματική περιπολία.
  • Εντοπισμός θέσης μέσω δορυφορικής λήψης σήματος (GPS)
  • Μοτοσυκλέτες, για την γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη περιπολία κατοικιών, εταιρικών εγκαταστάσεων κυρίως εντός της πόλης
  • Γιατρό, ο οποίος αποτελεί εξωτερικό συνεργάτη για την εταιρεία μας, ώστε να αντιμετωπιστεί έγκαιρα και με επαγγελματισμό, τυχόν πρόβλημα υγείας, είτε πελάτη μας, είτε του προσωπικού μας.
  • Αίθουσα θεωρητικής εκπαίδευσης του προσωπικού.
  • Κέντρο λήψης σημάτων, για την καταγραφή και διαχείριση σημάτων συναγερμού ή κινδύνου από τα σημεία φύλαξης – πελάτες μας

Περιγραφή

Είτε εγκαθιστώντας τα κατάλληλα συστήματα συναγερμού, με αποτελεσματικό και εμπεριστατωμένο τρόπο, είτε παρέχοντας ειδικές υπηρεσίες φύλαξης προσώπων, είτε πραγματοποιώντας επισταμένες περιπολίες, η NaniSecurity , αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των κοινοτήτων που κατά καιρούς προστατεύει.

Nanis Security - ΚατοικίεςΟι προτεινόμενες κατά περίπτωση λύσεις, είτε πρόκειται για κατοικία  μιας συνηθισμένης οικογένειας, που αυτή κρίνει απαραίτητη την φύλαξη και προστασία της, είτε πρόκειται για περίπλοκο, όσον αφορά την φύλαξή του, συγκρότημα εξοχικών κατοικιών, ή ακόμη και ενός χωριού, διασφαλίζουν επαληθεύσιμα υψηλές συνθήκες ασφάλειας.

Έπειτα από κατάλληλη εκπαίδευση, το προσωπικό της NaniSecurity είναι σε θέση να σχεδιάσει εξατομικευμένα οικιστικά συστήματα ασφαλείας, μελετώντας καλά τα καίρια σημεία της κάθε κατοικίας, για την ουσιαστικότερη προστασία της, αλλά και την αποτροπή κάθε παράνομης πράξης σε βάρος της.