Δημόσιες Υπηρεσίες– Φορείς

Nanis Security - Δημόσιες ΥπηρεσίεςΠεριγραφή

Από την αντιμετώπιση μιας αόριστης απειλής ενός τρομοκρατικού χτυπήματος, έως την διαφύλαξη των περιουσιακών του στοιχείων, οι εκάστοτε κυβερνήσεις σήμερα, αντιμετωπίζουν ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο πλαίσιο ποικίλων κινδύνων και απειλών.

Η διασφάλιση της παροχής υπηρεσιών των δημόσιων φορέων, είναι πρωτίστης σημασίας, ιδιαίτερα στις μέρες που διανύουμε. Για την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών, που τόσο σήμερα είναι απαραίτητη, την βελτίωση της εικόνας του Δημοσίου γενικότερα, που έχει πληγεί, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, αλλά και την ασφάλεια των ανθρώπων, τόσο των δημοσίων ή δημοτικών υπαλλήλων, όσο και του κοινού που συναλλάσσεται με τους δημόσιους φορείς.

Η NaniSecurity, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις τοπικές κοινωνίες αλλα και γενικότερα στις περιοχές που δραστηριοποιείται, βοηθώντας οργανώσεις και φορείς να απαλλαχθούν από επιπρόσθετα βάρη ασφάλειας και προστασίας των περιουσιακών τους στοιχείων, του προσωπικού που απασχολούν, αλλά και του κοινού που συναλλάσσεται με αυτές.

Η NaniSecurity , λαμβάνει σοβαρά υπόψη της την δύσκολη, από άποψη οικονομικής συγκυρίας, και όχι μόνο, εποχή. Επομένως, σε κάθε αποστολή φύλαξης Δημόσιου Φορέα, μεταξύ άλλων, μελετάται διεξοδικά και η αναντιστοιχία επαπειλούμενου κινδύνου και περισσότερο αυξημένων μέτρων αποτροπής αυτού, που πέραν των άλλων, θα αύξανε και το κόστος. Κάθε μελέτη αποστολής, πραγματοποιείτε μέσα σε αυστηρά όρια δοθέντων προϋπολογισμών.

Nanis Security - Δημόσιες ΥπηρεσίεςΚατάστρωση σχεδίου φύλαξης

Βασικό μέτρο λήψης για την φύλαξη ενός Δημόσιο Φορέα, πέραν των κατάλληλων συστημάτων συναγερμού, του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, και των συχνών περιπολιών – όπου αυτό είναι απαραίτητο – είναι η όσο το δυνατόν διεξοδικότερη επιλογή προσωπικού ασφαλείας.

Η φύλαξη ενός Δημόσιου Φορέα, είναι ανθρωποκεντρική και αυτή η σημαντική διαπίστωση, αποτελεί και το βασικότερο κριτήριο επιλογής προσωπικού ασφαλείας. Η αποστολή ένστολου προσωπικού σε χώρους όπου εξυπηρετούνται πολίτες, είναι ιδιαίτερα υπεύθυνη και απαιτεί την πλήρη κατανόησή της.

Ο συνδιασμός κατάλληλης εκπαίδευσης του προσωπικού που θα πραγματοποιήσει μια τέτοια φύλαξη, με τον έλεγχο και εποπτεία αυτού, στην εκτέλεση των καθηκόντων του, είναι το μυστικό  μιας αποτελεσματικής φύλαξης.