Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Nanis Security - Εκπαιδευτικά ΙδρύματαΗ Nanis Security παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας και προστασίας για:

  • Ιδιωτικά κολλέγια και Πανεπιστήμια
  • Κοινωφελή κολλέγια και ιδρύματα
  • Κρατικά εκπαιδευτικά ιδρύματα
  • Βρεφονηπιακούς σταθμούς, ιδιωτικούς και μη

Η φύλαξη ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος, είναι μια πολυσύνθετη και ευαίσθητη φύλαξη, γιατί ως επί το πλείστον, είναι ανθρωποκεντρική.

Κατάστρωση σχεδίου φύλαξης

Πρέπει να ληφθεί από την πρώτη στιγμή, σοβαρά υπόψη, ότι πέραν των εγκαταστάσεων–κτιρίων, τα οποία αποτελούν μέρος των περιουσιακών στοιχείων ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος, η ύπαρξη και μόνο των φοιτητών εντός και εκτός των ορίων φύλαξης, αποτελεί λόγο περαιτέρω προσοχής, από μέρους μας, της φύλαξής του, για λόγους ευνόητους.

Πολλές από τις εγκαταστάσεις ενός τέτοιου ιδρύματος, είναι πανάκριβες, και μάλιστα πληρωμένες από τον ελληνικό λαό. Επομένως χρειάζεται από μέρους μας επισταμένη προσοχή, εγκατάσταση του κατάλληλου συστήματος συναγερμού, και φυσικά περιπολία του χώρου κατά τις νυχτερινές ώρες, είτε για την προφύλαξη των εγκαταστάσεων του εν λόγω χώρου, είτε για την προστασία των φοιτητών, με ότι αυτό περιλαμβάνει.

Η επιλογή του κατάλληλου προσωπικού

Nanis Security - Εκπαιδευτικά ΙδρύματαΤο προσωπικό που θα τοποθετηθεί για μια τέτοια φύλαξη, πρέπει να διέπεται από συγκεκριμένες αρχές, κάτι που θα πραγματοποιηθεί με την κατάλληλη εκπαιδευτική διαδικασία.

Καθώς η ζήτηση για υπηρεσίες ασφαλείας σε χώρους όπως Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, αυξάνεται, μέσα σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον,η NaniSecurity προσφέρει λύσεις με επαγγελματισμό, χωρίς συμβιβασμούς και περικοπές κρίσιμων υπηρεσιών ασφάλειας και προστασίας, προς την εκπαιδευτική κοινότητα.