Περιπολικά Άμεσης Επέμβασης

 

Nanis Security - Περιπολικά Άμεσης ΕπέμβασηςΤα περιπολικά της Nanis Security, σε συνεργασία με το Κέντρο Λήψης Σημάτων, ελέγχουν προληπτικά, καταγράφουν με ηλεκτρονικά μέσα και αναφέρουν κάθε αξιοποιήσιμη πληροφορία που αφορά στους φυλασσόμενους χώρους.

  Με τη λήψη ανάλογου σήματος, μεταβαίνουν άμεσα στον αντίστοιχο στόχο – σημείο  εξασφαλίζοντας τον απολύτως αναγκαίο χρόνο ανταπόκρισης, για κάθε περιστατικό και ακολουθώντας συγκεκριμένη διαδικασία προσέγγισης, ελέγχουν και αποτρέπουν , αναφέρουν αξιόπιστα και επαληθεύσιμα, τα πλέον χρήσιμα για την περίπτωση στοιχεία/πληροφορίες.

Πρωταρχικός τους στόχος , καθ’όλη την διάρκεια κίνησής τους στους τομείς, είναι η αποτροπή κρουσμάτων κλοπής, ζημιών, βλαβών, κ.α παρανόμων ενεργειών, σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων των συνδρομητών μας.

Μέλημά τους , η συνεργασία με τις κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές, ούτως ώστε, συντρεχούσης περιπτώσεως, η κοινή τους δράση ν’αποβαίνει πάντοτε σε όφελος των συνδρομητών μας και της περιουσίας αυτών.

Ο χρόνος ανταπόκρισης , σε κάθε περιστατικό, είναι το κρίσιμο στοιχείο, στο οποίο η Nanis Security ξεχωρίζει στον χώρο δραστηριοποίησής της και ο παράγοντας που την καθιστά πλέον αξιόπιστη στη δράση της.

Nanis Security - Περιπολικά Άμεσης Επέμβασης

Η εκπαίδευση των πληρωμάτων , διασφαλίζει όλα τα παραπάνω σε απόλυτο βαθμό, ώστε η Nanis Security να μην διστάζει να παρέχει ταυτόχρονα στους συνδρομητές – πελάτες της, υψηλό συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης, σε περίπτωση διαπίστωσης τυχόν αμέλειας ή ολιγωρίας του προσωπικού της.