Ασφάλεια Φωτοβολταϊκών Πάρκων

Nanis Security - Ασφάλεια Φωτοβολταϊκών ΠάρκωνΠεριγραφή

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα έχουν παρουσιάσει ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Είναι απαραίτητο να υπάρχουν εγκατεστημένα συστήματα ασφαλείας στα φωτοβολταϊκά πάρκα ώστε να προλαμβάνονται και να αποτρέπονται καταστροφικές παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις, καθώς και κλοπές του εξοπλισμού.

Κατάστρωση σχεδίου φύλαξης

Η λύση που προτείνουμε είναι η εγκατάσταση συστήματος συναγερμού με ανιχνευτές, κύκλωμα CCTV με κάμερες και καταγραφικά. Έτσι μπορούμε να έχουμε real time παρακολούθηση της εγκατάστασης. Επίσης, μπορούμε να συνδέσουμε το σύστημα συναγερμού με το Κέντρο Λήψης Σημάτων μας. Η Nanis Security διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη φύλαξη φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.

Σε περίπτωση λειτουργίας φωτοβολταϊκού πάρκου μεγάλης ισχύος και αντίστοιχης έκτασης, καθώς και στην περίπτωση που πολλά μικρότερα πάρκα, είναι εγκατεστημένα σ'ένα σημείο μιας συγκεκριμένης περιοχής, είναι πρόσφορη η λύση φύλαξής τους, τη μεν νύχτα, με διάθεση φύλακα (στατική φύλαξη), ο οποίος θα μπορεί να παρακολουθεί τις κάμερες απο τοπικό κέντρο και θα επεμβαίνει αναλόγως, συντρεχούσης περιπτώσεως, τη δε ημέρα, με απομακρυσμένη ηλεκτρονική παρακολούθηση.