24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων

 

Nanis Security - 24ωρο Κέντρο Λήψης ΣημάτωνΗ Nanis Security υποστηρίζεται απο ηλεκτρονικό Κέντρο Λήψης Σημάτων συναγερμού, το οποίο δέχεται ψηφιακά σήματα επείγουσας ανάγκης από το σύστημα συναγερμού, που είναι εγκατεστημένο στο χώρο των πελατών μας.
Οι χειριστές του κέντρου, είναι άτομα με άρτια κατάρτιση και εμπειρία, οι οποίοι αξιοποιούν τα σήματα μέσω των μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας, του Σταθμού.
Συγκεκριμένα, τα εισερχόμενα σήματα που λαμβάνει η
Nanis Security και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις, έναντι των συνδρομητών της, είναι:

Nanis Security - 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων
ΣΗΜΑ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ

Μετά την άμεση επέμβαση του περιπολικού μας, ειδοποιείται η Άμεση Δράση (100) και το Τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, ο συνδρομητής, καθώς και τα τηλέφωνα άμεσης ανάγκης που ο ίδιος έχει δηλώσει για την άμεση ενημέρωσή του.

 

Nanis Security ΣΗΜΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Ειδοποιείται αμέσως η ΠΥροσβεστική υπηρεσία καθώς και ο συνδρομητής στα δοθέντα από αυτόν τηλέφωνα. Το περιπολικό άμεσης επέμβασης της Nanis Security  θα είναι ήδη εκεί, ώστε όπου χρειασθεί ο κατάλληλα εκπαιδευμένος περιπολάρχης να βοηθήσει τις Αρχές.

 

Nanis SecurityΣΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ

Ο συναγερμός στον προστατευόμενο χώρο είναι σιωπηλός, δίνεται σε επείγουσα ανάγκη προσωπικής απειλής, με το πάτημα ενός ειδικού μπουτόν και το σήμα που λαμβάνει η Nanis Security αξιοποιείται επεμβαίνοντας άμεσα και ενημερώνοντας την Άμεση Δράση

 

Nanis SecurityΣΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Μόλις δοθεί το σήμα με το πάτημα ειδικού μπουτόν, το οποίο μπορεί να είναι και ασύρματο, κατάλληλα εξοπλισμένο περιπολικό καταφθάνει και ειδοποιούνται άμεσα όλα τα τηλέφωνα ανάγκης που έχουν δοθεί στη NANISecurity από το συνδρομητή (προσωπικός γιατρός, συγγενικά πρόσωπα, ασφαλιστική εταιρία κ.τ.λ.)

 

Nanis SecurityΣΗΜΑ ΠΤΩΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ειδοποιείται ο τεχνικός του συστήματος και γίνεται αντικατάσταση των μπαταριών με δαπάνη του συνδρομητή

 

Nanis SecurityΣΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Ενημερώνεται ο συνδρομητής δύο ώρες μετά τη λήψη του σήματος. Το σύστημα συναγερμού έχει αυτονομία λειτουργίας, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, 10-12 ώρες.

 

Nanis SecurityΣΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ-ΔΟΚΙΜΗ

Ειδοποιείται ο τεχνικός και γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση του συστήματος