Πληκτρολόγια

 

Nanis Security - Πληκτρολόγια

KEYBOARD 1

 • Πληκτρολόγιο με φωτιζόμενη LCD οθόνη
 • Ενδείξεις στα ελληνικά
 • Φωτιζόμενα πλήκτρα, για τον προγραμματισμό και το χειρισμό του κέντρου KEYBOARD 1

 


Nanis Security - ΠληκτρολόγιαKEYBOARD 2

 • Μαύρο πληκτρολόγιο αφής με φωτιζόμενη LCD οθόνη
 • Αναγνώστη RF-ID
 • Ενδείξεις στα ελληνικά
 • Φωτιζόμενα πλήκτρα, για τον προγραμματισμό και το χειρισμό του KEYBORD 2

 


Nanis Security - ΠληκτρολόγιαKEYBOARD 3

 • Λευκό πληκτρολόγιο αφής με φωτιζόμενη LCD οθόνη
 • Αναγνώστη RF-ID
 • Ενδείξεις στα ελληνικά
 • Φωτιζόμενα πλήκτρα, για τον προγραμματισμό και το χειρισμό του KEYBOARD 3

 


Nanis Security - ΠληκτρολόγιαKEYBOARD 4

 • Πληκτρολόγιο με φωτιζόμενη LCD οθόνη
 • Αναγνώστη RF-ID
 • Ενδείξεις στα ελληνικά
 • Φωτιζόμενα πλήκτρα, για τον προγραμματισμό και το χειρισμό του KEYBOARD 4