Πίνακες

 

Nanis Security - Πίνακες

ALARM PANEL 1

 • Πίνακας συναγερμού και πυρανίχνευσης με μικροϋπολογιστή.
 • 8 προγραμματιζόμενες ζώνες επεκτεινόμενες σε 16.
 • Λειτουργία σε 2 υποσυστήματα. 16 χρόνοι εισόδου και 2 εξόδου.
 • Δύο προγραμματιζόμενες έξοδοι. Ενσωματωμένος κωδικοποιητής για 2 κέντρα λήψης σημάτων.
 • 97 κωδικοί χρήστη 4~6 ψηφίων.
 • Μνήμη 300 συμβάντων.
 • Ενσωματωμένο τροφοδοτικό 1,2 Α με μετασχηματιστή.
 • Δεν περιλαμβάνει πληκτρολόγιο.

Nanis Security - ΠίνακεςALARM PANEL 2

 • Πίνακας συναγερμού και πυρανίχνευσης με μικροϋπολογιστή.
 • 16 προγραμματιζόμενες ζώνες επεκτεινόμενες σε 80.
 • Λειτουργία σε 4 υποσυστήματα.
 • 16 χρόνοι εισόδου και 2 προγραμματιζόμενες έξοδοι με δυνατότητα επέκτασης στις 10.
 • Ενσωματωμένος κωδικοποιητής για 2 κέντρα λήψης σημάτων.
 • 97 κωδικοί χρήστη 4~6 ψηφίων.
 • Λειτουργία chime σε κάθε ζώνη.
 • Μνήμη 300 συμβάντων. Ενσωματωμένο τροφοδοτικό 1,2 Α.
 • Δεν περιλαμβάνει πληκτρολόγιο.
 • Διαθέτει μικρό κουτί.

Nanis Security - ΠίνακεςALARMA PANEL 3

 • Πίνακας συναγερμού και πυρανίχνευσης με μικροϋπολογιστή.
 • 10 προγραμματιζόμενες ζώνες επεκτάσιμες στις 90.
 • Λειτουργία ως 6 υποσυστήματα.
 • 4 προγραμματιζόμενες εξόδοι.
 • Ενσωματωμένος κωδικοποιητής για σύνδεση με κέντρο λήψης σημάτων.
 • Επικοινωνία πίνακα με περιφερειακά μέσω RS-485.
 • Ενσωματωμένο switching τροφοδοτικό 2Α με μετασχηματιστή.
 • Δεν περιλαμβάνει πληκτρολόγιο.