Πίνακες Πυρανίχνευσης

 

Nanis Security - Πίνακες ΠυρανίχνευσηςLine

 • Συμβατικός πίνακας πυρανίχνευσης
 • Πίνακας πυρανίχνευσης 4 ζωνών επεκτεινόμενων στις 36
 • Συμπεριλαμβάνει πλακέτα εντολής κατάσβεσης
 • Δέχεται εξωτερικό χειροκίνητο μπουτόν κατάσβεσης, μπουτόν ακύρωσης, εντολή από πρεσοστάτη
 • Διαθέτει εντολή για ηλεκτροβαλβίδα ή πυροκροτητή, έξοδο προσυναγερμού και έξοδο για φωτεινή επιγραφή

Nanis Security - Πίνακες ΠυρανίχνευσηςLight

 • Αναλογικός πίνακας πυρανίχνευσης
 • Διευθυνσιοδοτουμένος Πίνακας ενός βρόγχου
 • Δεν επεκτείνεται και δεν συνδέεται σε δίκτυο
 • Δέχεται έως 240 περιφερειακά
 • 30 Ζώνες

Nanis Security - Πίνακες ΠυρανίχνευσηςLoop

 • Αναλογικός πίνακας πυρανίχνευσης
 • Διευθυνσιοδοτουμένος Πίνακας 2 βρόγχων επεκτεινόμενων στους 8
 • Συνδέεται σε δίκτυο
 • LCD Display και 48 led στην πρόσοψη
 • Δέχεται module θερμικού εκτυπωτή. (Δεν περιλαμβάνεται)

Nanis Security - Πίνακες ΠυρανίχνευσηςVW2W

 • Ασύρματος πίνακας πυρανίχνευσης
 • Μονάδα μετατροπής (translator) ασύρματου πρωτοκόλλου για σύνδεση με πίνακα πυρανίχνευσης