Αναλογικοί Πυρανιχνευτές

 

Nanis Security - Αναλογικοί ΠυρανιχνευτέςVEGA V-35

  • Διευθυνσιοδοτουμένος ανιχνευτής θερμοκρασίας
  • Διατίθεται για κατώφλι θερμοκρασίας: 54°C ή 71 °C
  • Προγραμματίζεται με το VPU100

 


Nanis Security - Αναλογικοί Πυρανιχνευτές VEGA V-1

  • Διευθυνσιοδοτουμένος Οπτικός Ανιχνευτής Καπνού

 

 


Nanis Security - Αναλογικοί ΠυρανιχνευτέςVEGA V-2

  • Διευθυνσιοδοτουμένος πυρανιχνευτής διπλής τεχνολογίας (θερμικός και οπτικός)