Η Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών  Ασφάλειας, Nanis Security,  απαλλαγμένη από οικονομικές, δανειακές, και άλλες αγκιστρώσεις, με πάθος, συνέπεια και  εργατικότητα, αλλά και γνώμονα τις αρχές - αξίες που την διέπουν, ξεπερνά τις δυσκολίες τόσο του κλάδου ασφάλειας που δραστηριοποιείται, όσο και γενικότερα της εποχής μας.

Στη δράση μας, πρωταρχικό μας μέλημα, είναι:

  • Ο σεβασμός στον πελάτη :

Αφουγκραζόμαστε, τις ανάγκες του και προσπαθούμε να τις καλύψουμε, προσαρμοζόμενοι σ’αυτές, πάντοτε παρακολουθώντας τις τεχνολογικές τάσεις της εποχής.

  • Η εξειδίκευση:

Εξειδικευόμαστε, παρακολουθώντας τις εξελίξεις τόσο στο χώρο μας, αλλά και παγκοσμίως και εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας, σύμφωνα μ’αυτές.

  • Η συνεχής βελτίωση:

Πρόκληση για μας, κάθε χρόνο να είμαστε όλο και καλύτεροι, αποδοτικότεροι, με απώτερο σκοπό την ηγετική θέση στον κλάδο.

  • Η επιλογή κατάλληλου προσωπικού και η διαρκής εκπαίδευσή του:

Βασικό μας μέλημα, η πρόσληψη του κατάλληλου προσωπικού, η άρτια εκπαίδευσή του – για κάθε αποστολή φύλαξης ξεχωριστά και η μεταλαμπάδευση των αρχών που μας διέπουν: πειθαρχία, συνέπεια, εχεμύθεια, αποτελεσματικότητα.

  • Η ακεραιότητα:

Το ήθος και η αξιοπιστία στις συναλλαγές μας, είναι αποτέλεσμα των απαραίτητων προσόντων, που κοσμούν τα στελέχη μας και όλο το προσωπικό μας.